Bjarne Kvam

Bjarne Kvam har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2007, og har PhD-grad i rettsvitenskap fra 2014. Han startet sin juristkarriere som universitetslektor og førsteamanuensis ved UiB, før han var dommerfullmektig og konstituert dommer i Bergen tingrett, i tre år. Bjarne begynte i HLT i februar 2018. Med hans erfaring som dommer, styrker han HLTs prosessteam. Bjarne har PhD-grad innen personvern, men han arbeider også bredt i HLTs andre spesialistområder, med hovedfokus på prosess / tvisteløsning, fast eiendom, plan- og bygningsrett, selskapsrett, kontraktsrett og arbeidsrett.


Spesialområder

Prosedyre og tvisteløsning
Personvern
Fast eiendom
Plan- og bygningsrett
Pengekrav
Selskapsrett
Erstatning
Kontraktsrett
Arbeidsrett

Arbeidserfaring

2018– Advokat, HLT Advokatfirma AS, Bergen
2017-2018 Konstituert dommer, Bergen tingrett
2015-2016 Dommerfullmektig, Bergen tingrett
2013-2015 Forsker / førsteamanuensis, UiB
2009-2013 Stipendiat, UiB
1988-2009 Journalist, Bergens Tidende

Utdanning

2014 Ph.D. rettsvitenskap, UiB
1985 Sosialøkonomi grf. (60 ECTS), UiB
1981 Tømrer svennebrev

Publikasjoner

2014 Politiets persondatarett, bok, Gyldendal Akademisk
2014 ABC I alminnelig strafferett, bok, Cappelen Damm
2014 Er personopplysningsloven i strid med EØS-retten? artikkel, Lov & Data
2012 Er Datatilsynets lovtolkning for restriktiv? artikkel, Lov og Rett
2010 Teknologi som forutsetning fore rettsstaten, artikkel, Retfærd
2009 Skjær i sjøen for Norges strafferettssamarbeid med EU, artikkel i samarbeid med Annika Suominen, Lov og Rett
2008 Norge og Schengen – et svakket samarbeid mot kriminalitet, bok, Cappelen Damm Akademisk