Advokat

Bjarne Kvam

Arbeider bredt i HLTs spesialistområder, med hovedfokus på prosess/tvisteløsning, fast eiendom, plan- og bygningsrett, selskapsrett, kontraktsrett og arbeidsrett.

Bjarne har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2007, og har PhD-grad i rettsvitenskap fra 2014. Han startet sin juristkarriere som universitetslektor og førsteamanuensis ved UiB, før han var dommerfullmektig og konstituert dommer i Bergen tingrett, i tre år. Med hans erfaring som dommer, styrker han HLTs prosessteam.

Spesialområder

Arbeidserfaring

2018–   Advokat, HLT Advokatfirma AS, Bergen

2017-2018   Konstituert dommer, Bergen tingrett

2015-2016   Dommerfullmektig, Bergen tingrett

2013-2015   Forsker / førsteamanuensis, UiB

2009-2013   Stipendiat, UiB

1988-2009   Journalist, Bergens Tidende

Utdanning

2014   Ph.D. rettsvitenskap, UiB

1985   Sosialøkonomi grf. (60 ECTS), UiB

1981   Tømrer svennebrev

Publikasjoner

 • Politiets persondatarett, bok, Gyldendal Akademisk (2014)
 • ABC I alminnelig strafferett, bok, Cappelen Damm (2014)
 • Er personopplysningsloven i strid med EØS-retten? artikkel, Lov & Data (2014)
 • Er Datatilsynets lovtolkning for restriktiv? artikkel, Lov og Rett (2012)
 • Teknologi som forutsetning fore rettsstaten, artikkel, Retfærd (2010)
 • Skjær i sjøen for Norges strafferettssamarbeid med EU, artikkel i samarbeid med Annika Suominen, Lov og Rett (2009)
 • Norge og Schengen – et svakket samarbeid mot kriminalitet, bok, Cappelen Damm Akademisk (2008)
Advokat

Bjarne Kvam

Arbeider bredt i HLTs spesialistområder, med hovedfokus på prosess/tvisteløsning, fast eiendom, plan- og bygningsrett, selskapsrett, kontraktsrett og arbeidsrett.

Bjarne har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2007, og har PhD-grad i rettsvitenskap fra 2014. Han startet sin juristkarriere som universitetslektor og førsteamanuensis ved UiB, før han var dommerfullmektig og konstituert dommer i Bergen tingrett, i tre år. Med hans erfaring som dommer, styrker han HLTs prosessteam.

Spesialområder

Arbeidserfaring

2018–   Advokat, HLT Advokatfirma AS, Bergen

2017-2018   Konstituert dommer, Bergen tingrett

2015-2016   Dommerfullmektig, Bergen tingrett

2013-2015   Forsker / førsteamanuensis, UiB

2009-2013   Stipendiat, UiB

1988-2009   Journalist, Bergens Tidende

Utdanning

2014   Ph.D. rettsvitenskap, UiB

1985   Sosialøkonomi grf. (60 ECTS), UiB

1981   Tømrer svennebrev

Publikasjoner

 • Politiets persondatarett, bok, Gyldendal Akademisk (2014)
 • ABC I alminnelig strafferett, bok, Cappelen Damm (2014)
 • Er personopplysningsloven i strid med EØS-retten? artikkel, Lov & Data (2014)
 • Er Datatilsynets lovtolkning for restriktiv? artikkel, Lov og Rett (2012)
 • Teknologi som forutsetning fore rettsstaten, artikkel, Retfærd (2010)
 • Skjær i sjøen for Norges strafferettssamarbeid med EU, artikkel i samarbeid med Annika Suominen, Lov og Rett (2009)
 • Norge og Schengen – et svakket samarbeid mot kriminalitet, bok, Cappelen Damm Akademisk (2008)