Kristian Kvåle

Kristian Kvåle har spesialkompetanse innanfor entrepriserett, generell kontraktsrett, offentlege innkjøp, selskapsrett og tvisteløysing. Han har over ei årrekke ytt rettsleg bistand til små-, mellomstore- og store aktørar innan bygge- og anleggsbransjen. Vidare har Kvåle arbeidd i Finansklagenemnda, og har inngåande kjennskap til samansette spareprodukt og finansinstitusjonars informasjonsplikt. I tillegg har han betydeleg erfaring med forhandlingar. Kvåle har prosedert ei rekkje saker for domstolane, også på oppdrag for staten.


Spesialområder

Entrepriserett
Generell kontraktsrett
Prosedyre og tvisteløysing
Offentlege innkjøp
Fast eigedoms rettsforhold
Arbeidsrett
Skadebotrett
Selskapsrett

Arbeidserfaring

2020- Advokat, HLT Advokatfirma AS
2016–2020 Fagsjef, Maskinentreprenørenes forbund
2015-2016 Advokat, Kluge Advokatfirma AS
2013-2014 Sakshandsamar, Finansklagenemnda (utleigd frå Kluge Advokatfirma AS)
2013-2015 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS

Utdanning

2015 Advokatløyve
2012 Master i rettsvitskap, UiB