Aktuelt

av Bjarne Kvam

Hvor mye kan gis fra et uskiftebo?

Når den ene ektefellen dør, kan lengstlevende på visse vilkår fortsette å disponere parets felleseie – såkalt uskiftebo. Men hva skjer hvis lengstlevende gir en stor gave, og reduserer verdien av det som blir igjen til arvingene?
Les hele sakeneast
av HLT Advokatfirma

«Butikk i butikken» grunnlag for avskjed

I en fersk dom fra Hordaland tingrett fastslås det at salgsvirksomhet fra arbeidstaker bak arbeidsgivers rygg er grunnlag for en rettmessig avskjedigelse. HLT Advokatfirma AS bisto arbeidsgiver i saken.
Les hele sakeneast
av HLT Advokatfirma

Velkommen til nye partnere

Det er med stor glede vi kan meddele at Ole Kristian Nag, Øystein Iden Knag og Jostein Sundvor har trådt inn som partnere i HLT Advokatfirma AS.
Les hele sakeneast
av HLT Advokatfirma

Krisetid: Bistand fra HLT Advokatfirma AS

I denne teksten omtales reglene om force majeure som mulig grunnlag for å bli fritatt for kontraktsforpliktelser når korona-epidemien utgjør en oppfyllelseshindring, bistand ved behov for restrukturering m.v., samt et overblikk over krisetiltak som myndighetene har vedtatt i denne spesielle situasjonen.
Les hele sakeneast