Bybanen: HLT bistod i ekspropriasjonerstatningssak i Fyllingsdalen

"Esso-stasjonen i Fyllingsdalen må rives for å gi plass til Bybanen. Tingretten mener grunneierne skal få 44 millioner kroner i erstatning."

«Bybanen i Bergen krever at mange grunneiere må oppgi sin eiendom. I en ekspropriasjonssak i Fyllingsdalen i desember 2018 representerte advokat Steinulf Tungesvik i HLT Advokatfirma grunneierne til en eiendom der det ligger en bensinstasjon. I saken var særlig spørsmålene om riktig markedsleie og kapitaliseringsrente for beregning av nåverdien av erstatningssummen omtvistet. Kommunen ville betale 25 millioner kroner, men Bergen tingrett fastsatte erstatningen til knapt 44 millioner kroner. Saken er anket.»

av HLT Advokatfirma

Kilde: bt.no / 

Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker