Debattinnlegg ombygging i strandsonen

Konfliktene i strandsonen viser at loven bør endres.

Bygging i strandsonen er et hett tema. Flere kommuner krever revet og fjernet bygninger og brygger som har stått i mange tiår. Vi mener det bør vurderes å innføre en regel om foreldelse av overtredelser etter plan- og bygningsloven. Og hva hvis det er forsvunnet dokumenter fra kommunens arkiv?

At en urett foreldes etter en del år, er et grunnleggende rettslig prinsipp, som vi finner i flere lover. Straffbare forhold foreldes, bortsett fra de aller mest alvorlige forbrytelsene.

To båter fortøyd til en brygge
Marita Aarekol (Arkiv)
av Bjarne Kvam

Kilde: bt.no / 

Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker