For trangt i parkeringsanlegget?

Det bulkes og bannes. Dersom en utbygger har solgt boliger med tilhørende parkeringsplasser og plassene er for trange, kan utbyggeren risikere erstatningskrav i millionklassen.

Hvor stor skal plassen være? Hvor bred, hvor lang, og hvor høyt skal det være opp til taket i parkeringsanlegget? Og hva skjer nå, når bilene blir stadig bredere? Det finnes ingen entydig rettslig fasit på spørsmålene. I den overordenede loven, plan- og bygningsloven,  finnes det naturlig nok ikke regler om parkering i det hele tatt. I byggteknisk forskrift (TEK17), som har mer detaljerte bestemmelser, står det heller intet konkret. Det står kun, i § 8-1 om «opparbeidet uteareal»:

«Opparbeidet uteareal skal utformes slik at det er tilstrekkelig egnet for sin funksjon.»

Det er altså ikke mye veiledning om spørsmålet i lov og forskrift, bortsett fra at parkeringsplassen skal være «egnet for sin funksjon«. Det finnes et «byggdetaljblad 312.130 fra 2015, som gir «retningslinjer» for hvordan parkeringsplasser skal utformes. Byggdetaljbladet er ikke rettslig bindende, men danner likevel et naturlig utgangspunkt for domstolenes vurdering.

Trange og små parkeringsplasser er ikke bare et irritasjonselement for bilistene. Det kan også bli et problem for byggherrer, hvis de er for «gniten» med plassen. Problemstillingen er direkte relevant for anlegg som hører til boliger, typisk i kjeller / underetasje i en leilighetsblokk. En av de få dommene som er avsagt om dette konkluderte med at utbygger hadde bygget plassene i et parkeringsanlegg for små. Byggherren ble dømt til å betale over 11 millioner kroner i prisavslag og erstatning, til det boligsameiet som parkeringsplassene hørte til. I tillegg kom sakskostnader på over 2 millioner kroner.

I den nevnte dommen (LE-2020-66633) konkluderte lagmannsretten med at i den konkrete saken – med vinkelrett parkering og største parkeringsareal / lengde på 6,35 meter – måtte plassene som et minimum være minst 2,5 meter brede for at de skulle være «egnet for sin funksjon». Minimumskravet til høyde var 1,95 meter. Men dette var minimumskrav. Dersom manøvreringsrommet for bilen var problematisk, måtte plassen være bredere – opptil 2,8 meter.

Ganske sikkert kommer kravet til størrelse på parkeringsplasser til å øke. Privatbiler blir bredere og lengre. I 1992 var gjennomsnittsbilen 431 cm. lang og 169 cm. bred. I dag er gjennomsnittsbilen 453 cm. lang og 184 cm. bred. Byggforsk arbeider med et nytt byggdetaljblad, som vil gi anbefaling om større parkeringsplasser. For byggherrer er det viktig å følge med i timen og ikke bygge for trangt og for smått, for å unngå erstatningsansvar.

HLT bistår ofte i utbyggingssaker og i tvister i forbindelse med ferdigstilte boligbygg. Ta gjerne kontakt med en av oss for et advokatråd.

av Bjarne Kvam
Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker