Kjemper mot overvann på Osterøy

Boligeiere opplever at eiendommene deres er i ferd med å bli verdiløse.

På Valestrand, Osterøy, opplever flere boligeiere at eiendommene deres er i ferd med å bli verdiløse fordi alt overvannet som kontinuerlig renner fra høyereliggende eiendommer sakte men sikkert vasker bort grunnen under husene.

Nå krever boligeierne at kommunen skal ta i bruk den nye regelen i plan- og bygningsloven § 31-14, som gir kommunen myndighet til å gi pålegg til de høyereliggende eiendommene om å sørge for forsvarlig håndtering av overvann på egen eiendom, og forsvarlig avledning av overvann fra eiendommen.

HLT Advokatfirma bistår eierne som kjemper for å bevare sine eiendommer.

MOT OVERVANN: Flere huseiere på Valestrand, Osterøy, kjemper mot overvann for å redde sine eiendommer. Fra v.: advokat Bjarne Kvam (HLT Advokatfirma), Oddvar Tveiten, Trygve Bru Reigstad og Stian Hopland. FOTO: Ronny Bertelsen.
av HLT

Kilde: Fryktar husa kan bli verdilause grunna store mengder overvatn - bygdanytt.no / 

Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker