Kvinnherad energi: HLT utdjupar kvifor 2/3 fleirtal er påkravd – Kvinnheringen

HLT Advokatfirma AS, ved advokatane Christian Hausvik og Steinulf Tungesvik, har laga endå eit notat om kvifor det trengst 2/3 fleirtal i generalforsamlinga / kommunestyret for gjennomføring av fisjon/fusjon og endring av vedtektene.

Det gjeld òg § 10 a, som seier at «Kvinnherad kommunestyre er selskapet si generalforsamling».

av Steinulf Tungesvik

Kilde: Kvinnheringen / 

Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker