HLT Advokatfirma AS, ved advokatane Christian Hausvik og Steinulf Tungesvik, har laga endå eit notat om kvifor det trengst 2/3 fleirtal i generalforsamlinga/kommunestyret for gjennomføring av fisjon/fusjon og endring av vedtektene. Det gjeld òg § 10 a, som seier at «Kvinnherad kommunestyre er selskapet si generalforsamling».

Les saken på kvinnheringen.no