«Sølvvarefabrikken» – reguleringsplan, politisk behandling, forhandlinger

Advokat Steinulf Tungesvik har vært ansvarlig for arbeidet med saken i flere år, gjennom planprosessen og fram til politisk behandling i byråd, byutviklingskomite og bystyret.

HLT Advokatfirma har bistått eierne av «Sølvvarefabrikken» i Kaigaten i Bergen i en reguleringsplansak for bruksendring av den tomme fabrikkbygningen i byens sentrum til nytt liv med formål kafé, forretning og kontor.

BA

Slvvarefabrikk fasaden
av HLT Advokatfirma

Kilde: bt.no / 

Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker