Arbeidsrett

Innenfor arbeidsrett bistår HLT virksomheter i privat og offentlig sektor.

Vi bistår ved alle typer arbeidsrettslige forhold, som omorganiseringer, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og individuelle personalsaker, f. eks. om oppsigelse, avskjed, mobbing, varsling.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse i arbeidsrett?