Entreprise

Flere av HLTs advokater har lang erfaring ved alle sider av entrepriseretten.

Byggesaker er kompliserte og kostbare. Det er en langvarig prosess, med mange ulike aktører og fagdisipliner. God organisering og avklarte, gjennomarbeidede kontrakter er helt avgjørende.

HLT bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere innen alle typer entrepriser; bygg, industri, alle typer anlegg og offshore. Våre advokater gir råd og bistår på alle stadier i et prosjekt; kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse i entreprise?