Kommersiell kontraktsrett

Store deler av forretningslivets forhold reguleres av kontrakter, eksempelvis arbeidsavtaler, kontrakter om anskaffelser og utveksling av varer og tjenester, kontrakter om finansiering, oppkjøp og fusjoner mv.

Å ha en kontrakt som er godt tilpasset den konkrete situasjonen er en viktig forutsetning for et vellykket samarbeid. Mange problemer er mulig å forutse og kan ofte unngås med gjennomtenkte og godt tilpassede kontrakter. Vår erfaring tilsier at det er mye å tjene på at virksomheten bruker riktig utformede avtaler og standardmaler og tilegner seg god kunnskap om å bruke disse riktig.

Gjennom omfattende kunnskap om norsk og internasjonal kontraktsrett, samt erfaring med standard og praksis i den aktuelle bransje, gjør oss i stand til å levere skreddersydde løsninger og yte juridisk og strategisk kommersiell rådgivning.

HLT bistår med utarbeiding, gjennomgang og forhandling av alle typer av kommersielle kontrakter.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse i kontraktsrett?