Offentlige anskaffelser

HLT har omfattende erfaring fra både leverandør- og oppdragsgiversiden med alle sider og i alle faser av offentlige anskaffelser.

Vi kvalitetssikrer gjennomføring av konkurranser for oppdragsgivere, fra gjennomgang og komplettering av konkurransegrunnlag til rådgivning ved evalueringene og eventuelt bistand i forbindelse med klager/prosess.

For leverandører er det vesentlig at oppdragsgiver opptrer korrekt. En aktiv holdning på et tidlig stadium i prosessen kan forhindre forskjellsbehandling i konkurransen. Hvis oppdragsgiver gjør feil som kan påvirke utfallet av konkurransen, bistår vi leverandører med å håndheve sine rettigheter for domstolene eller for Klagenemnda (KOFA).

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse i offentlige anskaffelser?