Skatterett

Flere av advokatene i HLT har skatterettslig erfaring fra både advokatpraksis og fra skatte- og avgiftsforvaltningen.

Vi bistår private og offentlige virksomheter og er rådgivere i forbindelse med kjøp og salg, restruktureringer, generasjonsskifter mv.

I tillegg til rådgivning knyttet til planlagte transaksjoner, bistår vi med utredningsoppdrag og prosess for domstolene og skattemyndighetene.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse i skatterett?

Ta gjerne kontakt med:

Ole Kristian Nag