Skjønns- og ekspropriasjonsrett

Våre advokater har lang erfaring med alle områder innen ekspropriasjon og verdivurdering.

Vi bistår i hovedsak grunneiere og leietakere, samt noen ganger det offentlige. Det er sentralt å treffe riktig, ikke bare om verdsettelse men også hvordan verdien skal beregnes og kapitaliseres for å nå et resultat som gjenspeiler den virkelige verdien for eieren.

Eksempler er ekspropriasjon til erverv av eiendom for offentlige anlegg (veganlegg, bybanen etc.), men også private skjønn f.eks. til fastetting av festeavgift.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse i skjønn og ekspropriasjonsrett?