Transaksjoner/M&A

HLT er juridiske rådgivere for store og små oppdragsgivere i forbindelse med både kjøp og salg av virksomheter på og utenfor børs.

HLT er juridiske rådgivere for store og små oppdragsgivere i forbindelse med både kjøp og salg av virksomheter på og utenfor børs.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger og team tilpasset de konkrete behovene til den aktuelle klienten og kompleksiteten.

Våre transaksjonsadvokater har vært juridisk rådgivere i forbindelse med mange større og mindre reorganiseringer av norske bedrifter, og også internasjonalt.

De siste årene har vi bistått flere familieeide bedrifter med å legge til rette for generasjonsskifte. Dette krever en helhetlig og dyptgående vurdering av alle relevante og konkrete forhold og virkningene av de ulike valgene for å finne den beste modellen.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse i transaksjoner?