På grunn av økende oppdragsmengde trenger vi flere hyggelige kollegaer.

Stillingene forutsetter særlig kompetanse innen selskapsrett og/eller fast eiendoms rettsforhold. Generell regnskapsforståelse og kommersiell innsikt og erfaring med prosedyre er videre ønskelig.

Vi søker primært kandidater med minst fire års erfaring og gode faglige kvalifikasjoner. For rette vedkommende kan også andre tilknytningsformer vurderes.

Søknad med karakterutskrift og CV bes sendt per e-post til ch@hltlaw.no innen 25. juni 2020.

For spørsmål om stillingene kan det gjerne tas kontakt med:

Advokat Christian Hausvik per telefon 920 69 719.

HLT tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser, samt en fleksibel arbeidstidsordning tilpasset den ansattes livssituasjon.

Kvinner oppfordres til å søke.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Tittel Type Sted Antall stillinger Søknadsfrist
Advokat Fast 2 stillinger Bergen 25. juni 2020

Om HLT Advokatfirma

HLT Advokatfirma AS er et forretningsadvokatfirma i Bergen som tilbyr våre tjenester hovedsakelig til næringslivet og i noen grad offentlig sektor.

Vårt advokatteam har solid erfaring og opererer særlig innenfor følgende fagområder: Selskapsrett, fast eiendom, transaksjoner, alminnelig kontraktsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett og prosedyre.