– I krevende tider blir sviktende økonomi brukt som pressmiddel overfor huseier når leiekontrakten skal reforhandles

Les HLTs advokater Anders Skage Thinn og Håvard Hestenes Lothes uttalelse om leiemarkedet for næringseiendom her.