HLT rekrutterer fra Bergen tingrett

HLT er stolt av å presentere Bjarne Kvam som vår nye kollega. Kvam fullførte PhD-grad i rettsvitenskap i 2014 og arbeidet deretter som dommerfullmektig og senere konstituert dommer ved Bergen tingrett. Med erfaring som dommer styrker Kvam HLTs prosedyreteam. Han arbeider også bredt innenfor HLTs øvrige kompetanseområder. Les mer om Bjarne Kvam her.