«Sølvvarefabrikken» - reguleringsplan, politisk behandling, forhandlinger

HLT Advokatfirma har bistått eierne av «Sølvvarefabrikken» i Kaigaten i Bergen i en reguleringsplansak for bruksendring av den tomme fabrikkbygningen i byens sentrum til nytt liv med formål kafé, forretning og kontor. Advokat Steinulf Tungesvik har vært ansvarlig for arbeidet med saken i flere år, gjennom planprosessen og fram til politisk behandling i byråd, byutviklingskomite og bystyret.

Artikkel i Bergens Tidene

Artikkel i Bergensavisen