HLT rekrutterer fra Bergen tingrett

HLT er stolt av å presentere Bjarne Kvam som vår nye kollega. Kvam fullførte PhD-grad i rettsvitenskap i 2014 og arbeidet deretter som dommerfullmektig og senere konstituert dommer ved Bergen tingrett. Med erfaring som dommer styrker Kvam HLTs prosedyreteam. Han arbeider også bredt innenfor HLTs øvrige kompetanseområder.

Les mer

HLT i stadig vekst

Firmaet ønsker Even Torarin Sandahl velkommen som advokatfullmektig per 3. november 2017. Even er utdannet med master i rettsvitenskap fra UiB og LL.M. fra King’s College London. Han arbeider bredt innenfor firmaets kompetanseområder, herunder med spørsmål knyttet til fast eiendom, entreprise og selskapsrett. Les mer om Even her.

Les mer