Krisetid: Bistand fra HLT Advokatfirma AS

Mange bedrifter og selvstendig næringsdrivende rammes hardt av dagens økonomiske krise, som er en dobbel krise – effekten av korona-viruset er for Norge sammenfallende med et dramatisk fall i oljeprisen. Resultatet er dramatisk allerede, og det er nødvendig å ta umiddelbare grep.

Les mer

«Sølvvarefabrikken» - reguleringsplan, politisk behandling, forhandlinger

HLT Advokatfirma har bistått eierne av «Sølvvarefabrikken» i Kaigaten i Bergen i en reguleringsplansak for bruksendring av den tomme fabrikkbygningen i byens sentrum til nytt liv med formål kafé, forretning og kontor. Advokat Steinulf Tungesvik har vært ansvarlig for arbeidet med saken i flere år, gjennom planprosessen og fram til politisk behandling i byråd, byutviklingskomite og bystyret.

Les mer

HLT rekrutterer fra Bergen tingrett

HLT er stolt av å presentere Bjarne Kvam som vår nye kollega. Kvam fullførte PhD-grad i rettsvitenskap i 2014 og arbeidet deretter som dommerfullmektig og senere konstituert dommer ved Bergen tingrett. Med erfaring som dommer styrker Kvam HLTs prosedyreteam. Han arbeider også bredt innenfor HLTs øvrige kompetanseområder.

Les mer

HLT i stadig vekst

Firmaet ønsker Even Torarin Sandahl velkommen som advokatfullmektig per 3. november 2017. Even er utdannet med master i rettsvitenskap fra UiB og LL.M. fra King’s College London. Han arbeider bredt innenfor firmaets kompetanseområder, herunder med spørsmål knyttet til fast eiendom, entreprise og selskapsrett. Les mer om Even her.

Les mer