Håvard Hestenes Lothe

Håvard Hestenes Lothe har spesialkompetanse innenfor eiendomsutvikling, kontraktsrett, prosedyre og tvisteløsning. Han har bred erfaring med bistand til både private og offentlige eiendomsaktører, herunder private eiendomsbesittere, kommuner og kommunale/fylkeskommunale virksomheter. Lothe bistår også private og offentlige aktører i komplekse og omfattende tvister for domstolene.

Spesialområder

Eiendomsutvikling
Kontraktsrett
Rettighetsetablering/rettighetsstrukturering
Tinglysing og rettsvern
Plan- og bygningsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Utbyggingsavtaler (offentlige og private)
Eiendomstransaksjoner
Eiendomsoppgjør
Husleierett
Prosedyre og tvisteløsning
Tvangsfullbyrdelse
Jordskifteprosess

Arbeidserfaring

2016–
Advokat/Partner, HLT Advokatfirma AS, Bergen
2011–2016
Advokatfullmektig / fast advokat, Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA, Bergen

Utdannelse

2013
Advokatbevilling
2011
Master i rettsvitenskap, UiB