Karriere

På grunn av økende oppdragsmengde trenger vi flere hyggelige kollegaer

Stillingene forutsetter særlig kompetanse innen selskapsrett og/eller fast eiendoms rettsforhold. Generell regnskapsforståelse, kommersiell innsikt og erfaring med prosedyre er også ønskelig.

Vi søker primært kandidater med minst fire års erfaring og gode faglige kvalifikasjoner. For rette vedkommende kan også andre tilknytningsformer vurderes.

  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
  • Fleksibel arbeidstidsordning tilpasset den ansattes livssituasjon
  • Kvinner oppfordres til å søke

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknad med karakterutskrift og CV bes sendt på e-post til oik@hltlaw.no.

Søkere vil bli vurdert fortløpende.

For spørsmål om stillingene:

Øystein Iden Knag