Helsesektoren

HLT yter bistand til flere private aktører innen helsesektoren, blant annet innenfor disse områdene:

  • Forhandling av kontrakter rettet mot både privat og offentlig sektor
  • Løpende drift
  • Investeringer og finansiering
  • Transaksjoner innenfor helsesektoren
  • Prosedyre

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse?

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater.