Audhild Viken Holding AS har kjøpt opp Audhild Viken AS

HLT Advokatfirma har bistått Audhild Viken Holding AS i oppkjøpet av Audhild Viken AS.

HLTs team i forbindelse med transaksjonen besto av Christian Hausvik, Øystein Iden Knag og Kristoffer Liland Sæbø. Vi gratulerer både kjøper og selger med avtalen, og takker igjen for et godt samarbeid.

av HLT
Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker