Restrukturering, konkurs og insolvens

HLT bistår selskaper og kreditorer med håndtering av krevende situasjoner.

Vi har erfaring med å bistå både på banksiden og debitorsiden ved misligholdssituasjoner, herunder forhandling og gjennomføring av restruktureringer, sikring av kreditorinteresser, inndriving, tvangsfullbyrdelse og overtagelse av selskaper og eiendeler.

Vi har også betydelig erfaring med styreansvarssaker.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse restrukturering og insolvens?

Ta gjerne kontakt med:

Christian Hausvik

Ole Kristian Nag