Advokat/Partner

Ole Kristian Nag

Arbeider med selskapsrett, herunder særskilt med omorganiseringer og egenkapitaltransaksjoner, kontraktsrett og skatterett.

Ole Kristian har videre lang erfaring med bistand ved generasjonsskifte i virksomheter, og yter bistand ved aksjonærtvister og insolvens. Nag har videre bred erfaring med corporate governance og strategisk rådgivning, herunder både som styremedlem og styresekretær, og har prosedert en rekke saker for domstolen knyttet til styreansvar.

Spesialområder

Arbeidserfaring

2022–   Advokat/Partner, HLT Advokatfirma AS, Bergen

2017–2022   Advokat/Partner, Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA, Bergen

2016–2016   Advokat, Kluge Advokatfirma AS, Bergen

2013–2015   Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

2012–2012   Advokat, Harris Advokatfirma AS

2009–2012   Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

2006–2009   Advokat, Harris Advokatfirma AS

2004–2006   Rådgiver, Kemneren i Bergen

Utdanning

2007   Advokatbevilling

2004   Cand jur, Universitetet i Bergen

Advokat/Partner

Ole Kristian Nag

Bilde av advokat/partner Ole Kristian Nag
+47 930 41 773
okn@hltlaw.no
Linkedinnorth_east

Arbeider med selskapsrett, herunder særskilt med omorganiseringer og egenkapitaltransaksjoner, kontraktsrett og skatterett.

Ole Kristian har videre lang erfaring med bistand ved generasjonsskifte i virksomheter, og yter bistand ved aksjonærtvister og insolvens. Nag har videre bred erfaring med corporate governance og strategisk rådgivning, herunder både som styremedlem og styresekretær, og har prosedert en rekke saker for domstolen knyttet til styreansvar.

Spesialområder

Arbeidserfaring

2022–   Advokat/Partner, HLT Advokatfirma AS, Bergen

2017–2022   Advokat/Partner, Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA, Bergen

2016–2016   Advokat, Kluge Advokatfirma AS, Bergen

2013–2015   Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

2012–2012   Advokat, Harris Advokatfirma AS

2009–2012   Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

2006–2009   Advokat, Harris Advokatfirma AS

2004–2006   Rådgiver, Kemneren i Bergen

Utdanning

2007   Advokatbevilling

2004   Cand jur, Universitetet i Bergen