Selskapsrett

Vårt team innenfor selskapsrett har kompetanse, erfaring, ressurser og vilje til å levere førsteklasses, effektiv og kommersiell bistand.

En grunnleggende kjennskap til de selskapsrettslige regler og deres betydning i praksis er vesentlig for alle selskaper og øvrige juridiske enheter i deres arbeid med å skape verdier for eiere, investorer, medarbeidere m.v.

Våre klienters særlige behov og interesser samt deres bransjeområders særegenheter og standarder er alltid vårt utgangspunkt når vi rådgir i selskapsrettslige spørsmål.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse i selskapsrett?