er glad for å ha bistått kjøper i transaksjonen som i lokale media 19.6.2020 blir omtalt slik:
«Røynstrand Entreprenør AS Odda har kjøpt Kjosås Maskin AS i Norheimsund fra Vestlandsentreprenøren AS, og Hardanger har fått en ny gigant på næringslivssiden som trolig vil omsette for rundt 200 millioner kroner i året.»

Vi ønsker lykke til for #Røynstrand Entreprenør AS og nå heleide Kjosås Maskin AS!

HLT Advokatfirma AS tilbyr spisskompetanse innenfor transaksjoner, fast eiendom og tilgrensende rettsområder, med null responstid og fair pris.

https://www.hf.no/naeringsliv/odda-verksemd-kjoper-kjosas-maskin/

https://www.hardanger-folkeblad.no/roynstrand-entreprenor-as-har-kjopt-kjosas-maskin-as/s/5-22-269484?onboarding_mode=true&access=granted