Fast eiendom

HLT kan bistå våre klienter på alle juridiske fagfelt innen næringseiendom.

Rådgivningen dekker alle juridiske og kommersielle aspekter med særlig fokus på transaksjoner, prosjektfinansiering, næringsleie, plan- og bygningsrett, samt andre regulatoriske spørsmål. I tillegg har vi lang erfaring fra den konkrete tingsretten – med eiendomsforhold, grenser, grannerett, bruksrettigheter (servitutter), hevd og andre former for passivitetserverv. Vi har kunnskaper om odels- og åsetesrett.

Våre klienter er ofte eiendomsselskaper, tilretteleggere, investorer og utviklere, men også grunneiere og rettighetshavere. Vi vil alltid ha for øye og kunne tilby også sideordnet fagkompetanse som skatt, selskapsrett og prosedyre. Jordskifteretten er ofte rett forum for tingsrettslige tvister.

Vi har også erfaring fra tilknyttede områder med stor aktualitet som prosjekter innen fornybar energi, som vindkraft og vannkraft.

Trenger du bistand fra en advokat med spesialkompetanse innen fast eiendom?