Steinulf Tungesvik

Steinulf Tungesvik har spesialkompetanse innanfor entrepriserett, tvisteløysing, offentlege innkjøp, tingsrett og plan- og bygningsrett. Han har i mange år ytt advokattenester til aktørane i bygge- og anleggsbransjen, og til eigedomsutviklarar. I tillegg til å vere advokat har han også erfaring som statssekretær i fleire periodar. Han har eit uvanleg breitt kontaktnett og lang erfaring med myndigheitskontakt, som forhandlar og som kurshaldar. Tungesvik har prosedert ei rekkje saker for domstolane, også på oppdrag for staten og for kommunar. Han har hyppige prosedyreoppdrag innanfor mange rettsfelt.


Spesialområder

Entrepriserett
Prosedyre og tvisteløysing
Offentlege innkjøp
Generell kontraktsrett
Plan- og bygningsrett
Fast eigedoms rettsforhold
Forvaltningsrett
Myndigheitskontakt

Arbeidserfaring

2017– Advokat/Partner, HLT Advokatfirma AS, Bergen
2000–2017 Advokat og assosiert partnar, Kluge Advokatfirma AS
2012 Konst. statssekretær, Samferdsledepartementet
2005–2008 Statssekretær, Samferdsledepartementet
1997-2000 Statssekretær og politisk rådgjevar, Sosial- og helsedepartementet
1997 Domarfullmektig, Oslo byrett
1995-1997 Politisk rådgjevar, Senterpartiets stortingsgruppe
1988-1993 Førstekonsulent, Postdirektoratet (under studiet)

Utdanning

2002 Advokatløyve
1994 Cand.jur., UiO
1993 Eksamen frå Universitetet i Göttingen (Tyskland) i energirett, folkerett, internasjonal handelsrett, rettshistorie og tysk språk
1984–1989 Postskulen, 5-årig økonomisk-administrativ og datafagleg utdanning (BI-nivå)

Publikasjoner

Tidsskrift for kritisk juss 2005 (31) nr 3: «Den nye Roma-traktaten – Grunnlov for ei statsdanning?»
Estate Vest november 2016: «Utviklere og politikere må snakke bedre sammen»

Verv

Styremedlem i Byfjellskogene AS (from 2020)
Styremedlem i Bergens skog- og træplantningsselskap (frå 2020)
Medlem i Karantenenemnda (frå 2018)
Nestleiar i styret, Det Norske Teatret AS (frå 2011)
Styremedlem i Bergen Vann KF (2016-2020)
Varamedlem, konsernstyret i NSB AS (2011-2014)
Medlem av offentleg utval om ny klageordning i utlendingsforvaltinga (NOU 2010:12)
Medlem av Den Norske Advokatforening
Leiar for Norges Skiforbunds domsutval (2004-2009)
Vararepresentant til Stortinget 2009-2013. Biografi Stortinget
Statssekretær i fleire departement (sjå arbeidserfaring og biografi Stortinget i førre punkt)
Leiar i Noregs Mållag (2005)