Krisetid: Bistand fra HLT Advokatfirma AS

Mange bedrifter og selvstendig næringsdrivende rammes hardt av dagens økonomiske krise, som er en dobbel krise – effekten av korona-viruset er for Norge sammenfallende med et dramatisk fall i oljeprisen. Resultatet er dramatisk allerede, og det er nødvendig å ta umiddelbare grep

Les mer